crypto uitleg

http://www.etorocryptotrader.nl is de niewe domeinnaam van copytrader.nl. Begin 2018 is deze cryptocurrency en trading website verhuisd naar deze nieuwe domeinnaam. Op de website worden verschillende cryptocurrency en trading begrippen uitegeled. Wordt verteld hoe cryptocurrency zoals Bitcoin, Litecoin, Ethereum en Ripple nou eigenlijk werken en wat deze zijn. En een uitleg over het tradingsplatform eToro gegeven.

Copytrader is in 2017 gestart met het bijhouden van zijn eigen resultaten wat betreft copy trading. In de loop van dit jaar is de website veranderd naar cryptocurrency en wordt hier uitleg over gegeven. In de begrippenlijst over cryptocurrency is het makkelijk om jargon uit de tradingswereld op te zoeken.